Psychoterapie

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ORDINACE PROVOZUJI V CENTRU PRAHY, V CENTRU OSTRAVY A DÁLE V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ BESKYD.

Tel:  +420 724 047 816  Email: rene.pastrnak@post.cz

Cena 1 hodiny psychoterapie (50 min.)  1 000,- Kč

kontaktujte mne kdykoliv

Představuji ideu tandem terapie:

Po dlouholeté zkušenosti z oblasti sociální pomoci a odborného poradenství jsem pochopil, že dobrý terapeut musí mít široký přesah mimo klinickou praxi. Poznal jsem mnoho lékařů, psychologů a dalších klinických pracovníků jejichž kompetence končila medikací či u dveří jejich ordinace.

Psychoterapeut v tandem terapii musí mít mnohem širší  pole působnosti. Psychoterapeut přece nemůže pracovat jen s klientem, ale také jeho nejbližšími a dalšími primárními osobami, které klient určí, pracuje v týmu, schématu či mikrosystému. To považuji za nejdůležitější, protože farmaky vyklidněná bezradná matka samoživitelka je bezradnou samoživitelkou i po propuštění z hospitalizace. Mnohdy takový klient propadne jak sociálním sítem, tak vlastním týmem.

Tandem terapie pracuje s mikrosystémem a přesahem do sociálních souvislostí, tím se stává velmi účinná.

Od jiných psychoterapeutických přístupů se liším:

V tandem terapii si uvědomuji nutnost reflektovat vývoj a změny ve společnosti např. změna role muže a ženy ve vztazích, stres a konzum v široké společnosti a z toho plynoucí  poruchy. Do mé terapie integruji vybrané psychoterapeutické směry tak, ať jsem co nejefektivnější, a intervence jsou krátké a dynamické. Pracuji s úkolováním, mikrosystémem v ekosociálním přístupu, to mne odlišuje od klinické praxe v bílém oděvu, který sám o sobě zastrašuje.

Psychoterapii chápu jako léčebný prostředek, který funguje na bezpečném a funkčním vztahu terapeuta a klienta. Bezpečnou vazbu k nejbližším od prenatálního období po životní krizovou situaci vnímám jako nejzásadnější faktor, který vytváří životní vzorce funkčního i nefunkčního inter a intrapersonálního chování, jednání a prožívání. Primárně využívám v terapii možnost prožitku  především v nefunkčních vztazích s uvědomovanými i neuvědomovanými emocemi. Chápu nutnost práce s klientovými nejbližšími, proto využívám schémata, mikro a mezosystém, klientův habitat. Zaměřuji se na krátký, dynamický proces zaměřený na budoucnost a pozitivní perspektivu.

Jako základní metody  psychoterapeutické práce považuji a realizuji terapeutický dialog, zdravou a nemanipulující komunikaci, hraní rolí s prvky dramaterapie, psychogymnastiky a arteterapie.

 Jak chápat význam teorie vazby pro dospělé jedince? Bowlbyho slovy je vazba významná „od kolébky po hrob“, v dospělém věku ovšem člověk blízkost druhé osoby zpravidla nepotřebuje k přežití. Dospělý jedinec má pocit bezpečí, jestliže mu osoby, s nimiž má vazbu, potvrzují, „že je milován a je hoden lásky, a že dokáže mít nebo má kontrolu nad svým okolím“.

Na základě bezpečné socializace a životních zkušeností si pak jedinec vytváří vzorce bezpečného chování, které si nosí celý život v sobě. Pokud si tyto vzorce nevytvořil je kvalitní psychoterapie možnost jak nekonformní situaci  napravit.