O vzdělavateli

Jmenuji se René Pastrňák. V roce 2005 jsem vystudoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity obor Sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.). V roce 2013 jsem úspěšně dokončil doktorské studium na Newport International University ve studijním programu Business Administration (Ph.D. in BA).

V současné době působím jako odborný asistent na Slezské univerzitě v Opavě, specializuji se na výuku předmětů v oblasti měkkých dovedností, jedná se např. o Teorie a metody sociální práce, Sociální práce s menšinami a migranty a supervize. Podobně jako v minulosti na Vysoké škole Podnikání v Ostravě, kde jsem přednášel v předmětech Sociální a personální dovednosti a Úvod do sociologie a psychologie v podnikání. Své znalosti uplatňuji i v různých dalších typech vzdělávání, jako jsou vyšší odborné školy, rekvalifikační kurzy, další vzdělávací instituce celoživotního vzdělávání atd.

Během posledních let jsem absolvoval řadu sebezkušenostních výcviků, např. Symbolika kresby postavy, Taneční terapie, dramaterapie a psychodrama se skupinami, Interkulturní komunikace, Sebezkušenostní výcvik pracovníků v sociálních službách, Sociálně psychologický výcvik v komunikačních dovednostech při vedení skupiny a lektorování, Úvod do řízení supervize, Zavádění standardů kvality sociálních služeb nebo Supervize a koučink v systemickém přístupu.

Na základě teoretických znalostí a praktických dovedností a získané sebezkušenosti jsem založil vzdělávací a poradenskou instituci akreditovanou v roce 2007 MPSV dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Společně s lektorským týmem nabízím akreditované vzdělávací kurzy, které reflektují současnou transformaci, problematiku a přístupy v sociálních službách, nejen v pobytových zařízeních (viz. sekce Vzdělávání).

Poskytuji supervizní podporu individuální, skupinovou i týmovou, včetně prováděné dobré praxe či v procesu zavádění standardů kvalit sociálních služeb v organizacích poskytujících sociální služby rezidenčního, ambulantního i terénního typu. Má supervizní zkušenost obsahuje již více jak 300 hodin přímé supervize a více než 200 účastníků supervize. Ze supervizní zkušenosti vyvozuji i kariérové poradenství pro pracovníky v sociálních službách s výstupem vzdělávacích plánů, které naplňují standard kvality sociálních služeb č. 10 (viz. sekce Kariérové poradenství).

S vývojem společnosti se mění i náhled na role muže a ženy nejen v životě, ale i ve zdravotnictví, veřejné správě a sociálních službách, se kterým se mnozí neumějí vyrovnat. Proto poskytuji i genderové poradenství (viz. sekce Genderové a queer poradenství).

 

rene.pastrnak@post.cz